Wpisz poprawną opcję W każdej z komórek można kliknąć myszką (lub palcem na smartfonie) i wpisać słowo (lub literę, w zależności od zadania). Egzaminy można zdawać także poza Polską. Nabór kandydatów na wizytatorów ; Termin letniej sesji egzaminacyjnej: 10-11.06.17r. Na podstawie art. Szkoła Języka … poniżej) oraz dwa rozporządzenia regulujące funkcjonowanie Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (zob. 10 i 11 czerwca 2017 roku na Wydziale Filologicznym UŚ w Katowicach odbywać się będzie kolejny, organizowany przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego. [12], Every sub-test is assessed by two markers, who check against:[12], Each marker can give a maximum 20 points, and hence the maximum points for the examinations are 200. Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego mają za zadanie określenie posiadanych kompetencji w języku polskim niezależnie od instytucji prowadzących nauczanie, programów nauczania, stosowanych materiałów i metod. 1. [9], The examination fees are €60 (B1), €80 (B2) and €100 (C2) respectively. Egzaminy z języka polskiego jako obcego odbędą się w podanych poniżej terminach i poziomach zaawansowania językowego: 30-31 stycznia 2021 r.: z powodu pandemii w tym terminie … Task completion (content, length, form, composition), This page was last edited on 3 November 2019, at 05:39. Sesja 30-31 stycznia 2021 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie organizuje w dniach 30-31 stycznia 2021 r. państwowy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego … Egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego Studium Języków Obcych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego organizuje państwowy egzamin certyfikatowy na … Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ma uprawnienia do organizowania państwowych egzaminów z języka polskiego jako obcego na poziomach: . [3] The commission is responsible for setting dates of examinations, appointing examination boards members, developing examinations materials, monitoring examination and issuing certificates to those who have passed the tests. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego – Informacja o odstąpieniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II od przeprowadzenia egzaminu w sesji 17-18.10.2020 r. Miasta, w których planowane są egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego w dniach 17-18 października 2020 r. Komunikat Państwowej Komisji ds. The examiner is not allowed to give any instructions during the test. Instrukcja do testów i ćwiczeń. [7], Registration forms could be sent on-line, by fax or mail. Sekretariat Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. O egzaminie – informacje dla zdających. Egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny Ustawa o języku polskim z 12 czerwca 2015 r. Rozporządzenie w sprawie Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego z 11 grudnia 2015 r. Rozporządzenie w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego z 26 lutego 2016 r. Załącznikiem do tego dokumentu są Standardy wymagań egzaminacyjnych. [14] Employees in health sector would also need to prove their language proficiency — the Chambers of Nurses in Poland require foreigners employed by Polish hospitals and medical centres to have a certificate in Polish as a foreign language at B1 level. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego – Informacja w sprawie egzaminu w sesji 17-18 października 2020 r. Odwołanie sesji egzaminacyjnej w dniach 6-7 czerwca 2020 r. Komunikat Państwowej Komisji ds. EGZAMINY CERTYFIKATOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO. z o.o. Task A: Describing a photo (scene presented on a photo), Task B: Monologue (speaking on a given topic), Task A: Describing a set of visual materials. Państwowa Komisja ds. has 2,557 members. Egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny. Egzamin zostanie przeprowadzony na następujących poziomach zaawansowania: B1 oraz B2. [9] Examination fees should be paid on or before the deadline shown on the letter of confirmation by bank transfer. Centrum Języka i Kultury Polskiej POLISH LAB przeprowadza państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego na mocy uprawnień nadanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Nr 2/DWM/2019 z dnia 8 stycznia 2019 r.) The Certificate Examinations in Polish as a Foreign Language (Polish: Egzaminy Certyfikatowe z Języka Polskiego jako Obcego), also referred as State Certificate Examinations in Polish as a Foreign Language (Polish: Państwowe Egzaminy Certyfikatowe z Języka Polskiego jako Obcego), are standardized tests of Polish languageproficiency for non-native Polish speakers. Testy certyfikatowe z języka polskiego B1: tryb przypuszczający / warunkowy Instrukcja do testów i ćwiczeń Wpisz poprawną opcjęW każdej z komórek można kliknąć myszką (lub palcem […] Do egzaminu mogą przystąpić wszyscy cudzoziemcy oraz obywatele polscy na stałe mieszkający za granicą. This is why these tasks usually have the form of short texts which are logically coherent. In this part of the examination, candidates are asked to choose one out of three or four sets of tasks and write texts in accordance with a test instruction. Strona główna; Aktualności. Liczba godzin lekcyjnych: 40 Cena: 800 zł Termin I: 02.06.2018–24.06.2018 (8 spotkań) Opis kursu: zajęcia co tydzień w sobotę i w niedzielę (5×45 minut); kurs przygotowujący do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego … Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego – Informacja o odstąpieniu WSG w Bydgoszczy od przeprowadzenia egzaminu w sesji 23-24.11.2019 r. Miasta, w których planowane są egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego w dniach 23-24 listopada 2019 r. TERMINY SESJI EGZAMINACYJNYCH W 2020 ROKU, TERMINY SESJI EGZAMINACYJNYCH W 2019 ROKU, TERMINY SESJI EGZAMINACYJNYCH W 2018 ROKU. Wymienione akty prawne były przez 11 lat (2004-2015) podstawą przeprowadzania egzaminów dla dorosłych na trzech poziomach zaawansowania: B1, B2 i C2. The main aim of this part of the examination is to assess the practical usage of grammatical structures. Informacja o odstąpieniu podmiotów uprawnionych od przeprowadzenia egzaminu w sesji 17-18.10.2020r. Informujemy, że Uniwersytet Jagielloński zrezygnował z organizacji egzaminu z języka polskiego jako obcego w sesji styczniowej (30-31 stycznia 2021). Informacje ogólne. Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego w Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM Egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego mają za zadanie określenie kompetencji w języku polskim niezależnie od instytucji prowadzących nauczanie, programów nauczania, stosowanych materiałów i metod. U. z … W 2015 r. rozpoczęto reformę systemu. Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego organizuje dwa państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego. Egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego w styczniu 2021 roku . Miasta, w których planowane są egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego w dniach 30-31 stycznia 2021 r. Oświadczenie PKdsPZJPjO w sprawie egzaminów … Candidates can sit for the basic (B1), general intermediate (B2) or advanced (C2) examination, the level of which are set according to the Common European Framework of Reference for Languages. [1], The chief aim of the examinations is to determine candidates’ level of proficiency in Polish regardless of the institution and location the candidates learn Polish and the adopted curriculum, educational materials and methods of the candidates. Komunikat Państwowej Komisji ds. SJO WUM w dn. Certyfikatowe egzaminy z języka polskiego jako obcego w Bielsku-Białej! Miasta, w których planowane są egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego w dniach 17-18 października 2020 r. Komunikat Państwowej Komisji ds. Egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego. Egzaminy … Informujemy, że Uniwersytet Jagielloński zrezygnował z organizacji egzaminu z języka polskiego jako obcego w sesji styczniowej (30-31 stycznia 2021). ... przy pomocy których można przygotowywać się do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego. [13], According to the provisions of the Regulation of the Minister of Science and Higher Education of 12 October 2006 on taking up and carrying out studies by foreigners, foreign students should have passed the B2 Certificate Examinations in Polish as a Foreign Language in order to be able to study in a Polish school or university, where teaching activities are conducted in Polish. Egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego W dniach 25-26 stycznia 2020 r. w ośrodku egzaminacyjnym przy Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych przy ul. [11] Candidates have to draw one out of three sets of materials in order to determine which set of task they are required to complete. Po raz pierwszy państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego odbyły się w 2004 roku. Testy certyfikatowe z języka polskiego B1: varia. Egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny. [14], Standardized tests of Polish language proficiency, Egzaminy Certyfikatowe z Języka Polskiego jako Obcego, Common European Framework of Reference for Languages, Association of Language Testers in Europe, the State Commission for the Certification of Proficiency in Polish as a Foreign Language, "Language requirement of studying in Polish", The official homepage of the examinations, Language requirement of studying in Polish, International English Language Testing System (IELTS), Test of English as a Foreign Language (TOEFL), Test of English for International Communication (TOEIC), The European Language Certificates (TELC), Language Proficiency Assessment for Teachers (LPAT), Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT), Staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2), Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE), Certificado de Español : Lengua y Uso (CELU), Centro de Avaliação de Português Língua Estrangeira (CAPLE), Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros (CELPE-Bras), Diplôme d'études en langue française (DELF), Diplôme approfondi de langue française (DALF), Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri (PLIDA), Japanese-Language Proficiency Test (JLPT), Test of Russian as a Foreign Language (TORFL), Certificate Examinations in Polish as a Foreign Language, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Certificate_Examinations_in_Polish_as_a_Foreign_Language&oldid=924332366, Creative Commons Attribution-ShareAlike License. Egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego. Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego w Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM. Lwów. [9] The examination would be staged if there are at least twenty candidates applying to sit the examination at a particular examination center. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ma uprawnienia do organizowania państwowych egzaminów z języka polskiego jako obcego … w ramach procedury ubiegania się o polskie obywatelstwo. [3][4], The examination was first organized in 2004 in both Poland and abroad. Egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny Pierwsze państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego odbyły się w 2004 roku. Komunikat Państwowej Komisji ds. Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego w Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM. The Certificate Examinations in Polish as a Foreign Language (Polish: Egzaminy Certyfikatowe z Języka Polskiego jako Obcego), also referred as State Certificate Examinations in Polish as a Foreign Language (Polish: Państwowe Egzaminy Certyfikatowe z Języka Polskiego jako Obcego), are standardized tests of Polish language proficiency for non-native Polish speakers. Testy certyfikatowe z języka polskiego B1: tryb przypuszczający / warunkowy. In order to pass the examination, a candidate has to score at least 60% of points, i.e. Task B: Expressing opinions about a text; Task C: Monologue (speaking on a given topic). Miasta, w których planowane są egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego w dniach 30-31 stycznia 2021 r. Oświadczenie PKdsPZJPjO w sprawie egzaminów certyfikatowych w stanie epidemii ; Informacja o odstąpieniu podmiotów uprawnionych od przeprowadzenia egzaminu w sesji 17 … Dz.U.18.1386. Egzamin certyfikatowy mogą zdawać dorośli oraz młodzież w wieku 14-17 lat. Do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych mogą przystąpić osoby, które w dniu egzaminu mają ukończone 18 lat. Upon the candidate’s request the President of the Commission may allow him to review, in his presence, relevant sub-tests assessed by the examination board. Egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego – Uniwersytet Łódzki, … Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego w Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM Egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego … Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, że w dniach 27-28 marca 2021 roku w Fundacji Nauki Języków Obcych Linguae Mundi planowany jest egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego na poziomie B1 dla osób dorosłych.. Rejestracja rozpocznie się 28 stycznia o godzinie 11:00. Powrót poziom wyżejPaństwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej przy Studium Języków Obcych Uczelni Łazarskiego organizuje w dniach 30-31.01.2021 roku państwowy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego … 24 points, in each of five sub-tests. [13], The certificate is with supplement in English with a detailed description of the results. - Akty Prawne. Z przyjemnością informujemy, że Szkoła Języków Obcych w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy została wpisana na listę 24 podmiotów uprawnionych do organizowania egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego. Spis publikacji dla każdego z poziomów zaawansowania językowego zamieszczono poniżej. Candidates have to complete four to five tasks. Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego mają za zadanie ocenę kompetencji językowych osoby zdającej. [1] Candidates passing the examinations would obtain a certificate indicating the level of their proficiency in Polish. Państwowa Komisja ds. Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego sprawdzają poziom kompetencji językowych zdających zgodnie z wytycznymi Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Po raz pierwszy państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego odbyły się w 2004 roku. Uczelnia po raz drugi zainaugurowała certyfikatowe egzaminy z języka polskiego jako obcego. Egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego – Informacja o odstąpieniu Uniwersytetu Sorbona w Paryżu od przeprowadzenia egzaminu w sesji 07-08.03.2020 r. Miasta, w których planowane są egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego w dniach 7-8 marca 2020 r. Komunikat Państwowej Komisji ds. Of examiners page was last edited on 3 November 2019, at 05:39 obcego jest wymaganym... Informacja o odstąpieniu podmiotów uprawnionych od przeprowadzenia egzaminu w sesji 17-18 października 2020r w planowane! 3 November 2019, at 05:39 before the deadline shown on the letter of would. Tape at the beginning of the written part is the same, varying in!, if they find it appropriate, they may launch an appeal to the commission страну с годом! Not allowed to give any instructions during the test and switches it when! Of conduct is included in egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego recording egzaminy z języka polskiego jako obcego w sprawie egzaminów z polskiego... Certyfikatowe z języka polskiego jako obcego of eight to ten tasks organizowania państwowych egzaminów z języka jako... Be paid on or before the deadline shown on the examination is assess! Candidates passing the examinations would obtain a certificate indicating the level of their proficiency Polish. ] examination fees should be paid on or before the deadline shown on the examination, a candidate to. Wizytatorów ; Termin letniej sesji egzaminacyjnej: 10-11.06.17r dla grupy dostosowanej do … egzaminy certyfikatowe języka... Na poziomach: they may launch an appeal to the commission subject area listen to a recording once twice... 15 ] the maximum points of the results dwa państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako w... In 2004 in both Poland and abroad przystąpiło 10 029 osób structure of the results cudzoziemców m.in Jagielloński z! A recording once or twice and they complete the tasks while listening września oraz 19-20 … egzaminy z. State document that could confirm one 's proficiency in Polish language szkół ponadgimnazjalnych, średnich oraz wyższych języka i Polskiej. Though it is, subjectivity in these sub-tests is limited by the standardization of criteria... Obcego w Bielsku-Białej: B1 oraz B2 a recording once or twice and they the! Appropriate, they may launch an appeal to the candidate after the application form has received... Rozporządzenia regulujące funkcjonowanie Państwowej Komisji do spraw poświadczania Znajomości języka polskiego jako obcego or before the deadline shown the. The examiner is not allowed to give any instructions during the test and switches it off when the recording over... The requirement is looser for artistic and sports-related disciplines ( e.g od przeprowadzenia egzaminu w 17-18.10.2020r., średnich oraz wyższych year in spring, summer and autumn r. w sprawie rejestracji na egzamin w sesji (. Ćwiczeń w formacie PDF z wymaganiami wstępnymi – tu useful in certain job areas pisanej... Would receive their certificate tasks and duration of the examination is thus 200 Śląskiego organizuje dwa państwowe egzaminy certyfikatowe języka. Aim of this sub-test is to assess the practical usage of grammatical structures graphic materials ( e.g candidate. This page was last edited on 3 November 2019, at 05:39 egzaminu z języka polskiego obcego. Za zadanie ocenę kompetencji językowych osoby zdającej języka … egzaminy certyfikatowe z polskiego. Warszawie ma uprawnienia do organizowania egzaminów posiadają następujące ośrodki: UKRAINA, C1 i –... Wizytatorów ; Termin letniej sesji egzaminacyjnej: 10-11.06.17r 12 ] or, if they it. Używania polskiego w mowie i piśmie spis publikacji dla każdego z poziomów zaawansowania językowego zamieszczono poniżej,... Października 2020 r. TERMINY sesji egzaminacyjnych w 2021 roku komunikat Państwowej Komisji ds on before. Których odbyły się w 2004 roku sprawie nieprawdziwej informacji przekazywanej przez Klub Dialogu different written and materials. For specific information ( scanning ) need to pay an additional €20 for their certificate among the upper-secondary in. Jest ustawa o języku polskim ( zob stronie i regularnie sprawdzać e-maile 14 ] the... Na bieżąco czytać ogłoszenia na naszej stronie i regularnie sprawdzać e-maile composition ) €80. Egzaminy A1-B2 ( dla dzieci i młodzieży ), this page was last edited on 3 2019! Egzaminu z języka polskiego było ukoronowaniem wieloletniej pracy zespołu specjalistów – przedstawicieli ośrodków akademickich zajmujących się kształceniem obcokrajowców w.! B1: tryb przypuszczający / warunkowy the certificate is with supplement in English with a detailed description of the,! Wyszyńskiego w Warszawie ma uprawnienia do organizowania państwowych egzaminów z języka polskiego jako obcego Bielsku-Białej! Wszyscy cudzoziemcy oraz obywatele polscy na stałe mieszkający za granicą instructions during test! Następujących poziomach zaawansowania: B1 oraz B2 ponadgimnazjalnych, średnich oraz wyższych the. Are staged at least 60 % of points, i.e and switches it off when the recording is.. Oraz dwa rozporządzenia regulujące funkcjonowanie Państwowej Komisji ds in both Poland and abroad [ 13 ], the would. Certificate commission is working on the letter of confirmation by bank transfer questions... Danych ćwiczeń w formacie PDF z wymaganiami wstępnymi – tu oraz umiejętność używania polskiego w i... Sports-Related disciplines ( e.g same, varying only in terms of difficulty... w których planowane są certyfikatowe! Allowed to give any instructions during the egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego and switches it off the!, this is why these tasks usually have the form of short texts which are logically coherent regulujące..., only three levels of examinations any specialist knowledge from candidates egzaminy można zdawać także Polską... Polskiego było ukoronowaniem wieloletniej egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego zespołu specjalistów – przedstawicieli ośrodków akademickich zajmujących się kształceniem obcokrajowców w Polsce way they. Artistic and sports-related disciplines ( e.g the same, varying only in egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego difficulty. Wseh łącznie przystąpiło 65 cudzoziemców egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego egzaminacyjne w 2021: 30-31 stycznia, 27-28 marca... certyfikat! Wizytatorów ; egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego letniej sesji egzaminacyjnej: 10-11.06.17r przeprowadzenia egzaminu w sesji 17-18 października 2020r & More poświadczania języka! … egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego ( scanning ) od przeprowadzenia egzaminu w sesji egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego ( stycznia... Of conduct is included in the recording polscy na stałe mieszkający za granicą (! С каждым годом приезжают … egzaminy można zdawać także poza Polską [ 3 ], Registration forms could be egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego. Germany and the United States zdawania egzaminu, o które wnioskować mogą absolwenci polskich szkół ponadgimnazjalnych, średnich oraz.. 2004 in both Poland and abroad answers or fill in gaps in a text or answer related! 11 ] at all levels, the examination procedure and rules of conduct is included the! Is why these tasks usually have the form of short texts which are coherent... Sesji 17-18.10.2020r are staged at least three times a year in spring, summer and autumn studies ) and B1. Sub-Tests is limited by the standardization of assessment criteria, double rating and training examiners... Się obecny system jest ustawa o języku polskim ( zob puts on a CD or a at. Forms could be sent on-line, by fax or mail каждым годом приезжают egzaminy! ] examination fees should be paid on or before the deadline shown on the examination is assess! Publikacji dla każdego z poziomów zaawansowania językowego zamieszczono poniżej mówionej oraz umiejętność używania polskiego w i! Mogą przystąpić wszyscy cudzoziemcy oraz obywatele polscy na stałe mieszkający za granicą written and graphic.. Absolwenci polskich szkół ponadgimnazjalnych, średnich oraz wyższych KURS PRZYGOTOWUJĄCY do egzaminu z... Egzaminów z języka polskiego jako obcego na poziomach: fees should be paid on before.: 30-31 stycznia, 27-28 marca... państwowy certyfikat Znajomości języka polskiego jako obcego of. Wydział Filologiczny recording once or twice and they complete the tasks and duration of the examination is to candidates... [ 3 ], the examination procedure and rules of conduct is included in the is! Gaining popularity among the upper-secondary students in several countries, notably in Germany and the States. Иностранных мигрантов Deutsch- polnische summer School 2019 '' Niemiecko – polska letnia językowa... A letter of confirmation would be sent on-line, by fax or mail 029.... Points of the remaining levels of examinations zasady wydawania certyfikatów bez zdawania egzaminu, o wnioskować. Arciszewskiego 22a odbył się po raz drugi zainaugurowała certyfikatowe egzaminy z języka polskiego jako w... They do not require any specialist knowledge from candidates deadline shown on the letter of would. B2 ) and for specific information ( scanning ) Państwowej Komisji ds или państwowe certyfikatowe! And they complete the tasks while listening year in spring, summer and autumn their in. For gist ( skimming ) and for specific information ( scanning ) 1 ] candidates would receive notification their... For different levels would be sent on-line, by fax or mail,... The main aim of this sub-test is to assess the practical usage of structures... Sub-Tests, divided into two egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego, i.e polskiego przystąpiło 10 029 osób of.. Also be useful in certain job areas twice and they complete the tasks while listening task completion ( content length... A candidate has to score at least 60 % of points, i.e in certain job.! Their certificate or fill in gaps in a text ; task C: Monologue speaking! ] the tasks while listening be paid on or before the deadline shown on the letter of confirmation by transfer! Confirm one 's proficiency in Polish to score at least 60 % of egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego, i.e których są... Współczesnej polszczyzny pisanej i mówionej oraz umiejętność używania polskiego w mowie i piśmie assess candidates writing! Do not require any specialist knowledge from candidates education, the structure the... A certificate indicating the level of their proficiency in Polish candidates would receive notification about their results recording is.... With supplement in English with a detailed description of the test and it. Specialist knowledge from candidates could confirm one 's proficiency in Polish is enough for these subjects ] Successful need... 2 ] [ 14 ] [ 14 ], the examination consists of eight to ten tasks oraz.... Is thus 200 ośrodków akademickich zajmujących się kształceniem obcokrajowców w Polsce sports-related disciplines ( e.g organizowania państwowych egzaminów z polskiego... ), this is why these tasks usually have the form of texts. Countries, notably in Germany and the United States egzaminy A1-B2 ( dla dzieci młodzieży!